Home
E - NL - FR - PL

 
Stem op ons op Search Belgium Topsites
ResTech 5 - Universele epoxyvloer 5 mm
Produktomschrijving
ResTech 5 is een gladde, in de massa gekleurde vloerbekleding op basis van een zelfvloeiende en oplosmiddelvrije epoxymortel.
De mortel wordt ter plaatse gemengd en in een dikte van 5 mm aangebracht op een dragende en stabiele ondergrond (chape, betonplaat, ...)
Prijzen - Bestellen - Vraag Info Toepassingsgebied

epoxy vloer Janssens Pharma

Omwille van zijn hoge mechanische en chemische weerstand is ResTech 5 uitstekend geschikt als vloer- bekleding in:

ball[2].gif (123 bytes)Melkerijen, brouwerijen en voedingsbedrijven.
ball[2].gif (123 bytes)Steriele afdelingen in de pharmacie.
ball[2].gif (123 bytes)Hallen en doorgangen in fabrieken.
ball[2].gif (123 bytes)Garages, busdepots, vliegtuig hangars
ball[2].gif (123 bytes)Technische lokalen in bureel- en  school-gebouwen, laboratoria , ...

Voordelen Plaatsing
HygiŰnisch : Glad, vochtdicht en chemisch bestendig maken een ResTech 5 - bekleding uiterst geschikt voor plaatsen waar de hoogste eisen gesteld worden aan hygiŰne.

Sterk : De hoge vullingsgraad verleent aan ResTech 5 een weerstand die normaal slechts met troffelmortels kan bereikt worden.

Estetisch : In de massa gekleurd en beschikbaar in 150 RAL-kleuren.

Snelheid : Door zijn zelfvloeiend karakter kan tot 800 m2 ResTech 5 -bekleding naadloos geplaatst worden in twee opeenvolgende werkdagen (voorbereiding inbegrepen).

Het plaatsen van een epoxy-
vloerbekleding gebeurt steeds in drie fasen :
  • Voorbereiden van de ondergrond.
  • Aanbrengen van een hechtlaag.
  • Plaatsen van de bekleding.

De plaatsing gebeurt bij een temperatuur van minimum 12░C en een vochtgehalte in de ondergrond van maxium 3%.

Samenstelling Leveringsvormen
De mortel bestaat uit volgende komponenten :
  • - Komponent A : Zuiver epoxyhars.
  • - Komponent B : Cyclo-aliphatisch diamine.
  • - Vulstoffen : Voorgeformuleerde kwartsen.
  • - Kleurstoffen en additieven.
1. Geleverd en geplaatst.
2. In kit voor ca. 3 m2.
3. In bulkverpakking.

Alle produkten kunnen minstens 1 jaar bewaard worden in droge omstandigheden bij temperaturen boven 15░C.

Eigenschappen
Kleur : 150 RAL-F3 kleuren
Oppervlak : Glad (eiglans).
Dikte : 5 tot 6 mm - meer is mogelijk.
S.G. : 2,05 Kg/dm3 - ca. 10 Kg/m2 in een dikte van 5 mm.
Droging : Mechanisch belastbaar na 36 uur bij 20░C.
Chemisch belastbaar na 7 dagen bij 20 ░C.
Buigweerstand : 31,00 N/mm2 (316 Kgf/cm2).
Drukweerstand : 93,30 N/mm2 (952 Kgf/cm2).
Trekweerstand : 19,40 N/mm2 (198 Kgf/cm2).
Slijtweerstand : 1,04 mm na 1000 m (Amsler).
Hechting : Overtreft samenhang van het beton.
Chemische weerstand : Zie chemische weerstandslijst voor ResTech Prod.
Varianten

ResTech 5T : 5 mm - Glad - koolteer-epoxy
ResTech 5AS : 5 mm - anti-slip door oppervlaktestruktuur.
ResTech 502 : 5 mm - anti-slip door instrooi´ng.
ResTech 5ES : 5 mm - glad - estetisch met vlokafwerking.

Opmerking :
Alle hierin verstrekte informatie is opgesteld volgens onze laatste bevindingen. De hierbedoelde chemische produkten dienen gebruikt volgens de plaatselijk geldende reglementeringen en wetten i.v.m. dit soort produkten. Voor plaatsingsmodaliteiten dient U de specifieke gebruiksfiche te raadplegen of beroep te doen op onze technische diensten.
 

Copyright © 1999-2003 resin-floors.com All rights reserved.