Home
E - NL - FR - PL
 
ResTech 10 - Posadzka epoksydowa ze strukturą 10mm
Odporna na duże obciążenia
Opis produktu
Res Tech 10 jest w masie barwioną posadzką ze strukturą powierzchniową, na bazie częściowo samopozimującej się i bezrozpuszczalnikowej zaprawy epoksydowej. Zaprawa jest mieszana na miejscu pracy i układana w grubości 8 mm – 10 mm na stabilne podłoże (lekki beton, płyta betonowa,..).
Ceny - Zamowienie - Prosić Info Zastosowanie

epoxy vloer flooring meat vlees

Dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej, posadzka ResTech 10 jest stosowana w takich pomieszczeniach jak:

ball[2].gif (123 bytes) Mleczarnie, browary i zakłady spożywcze
ball[2].gif (123 bytes) Hale fabryczne, w których występują ciężkie mechaniczne obciążenia
ball[2].gif (123 bytes) Przystanie do wyładowywania towarów, miejsca o dużym obciążeniu.
ball[2].gif (123 bytes) Posadzki na które mają wpływ agresywne związki chemiczne.
ball[2].gif (123 bytes) Zajezdnie do tankowania, instalacje chemiczne

Zalety Układanie
Łatwość w utrzymaniu: Struktura, wodoszczelność i odporność chemiczna sprawiają, że posadzkę ResTech 10 stosuje się  w pomieszczeniach przemysłowych. Posadzka jest bardzo łatwa w utrzymaniu.

Silna :Gęstość zaprawy jak również większa grubość posadzki nadają jej wytrzymałość mechaniczną, która znacznie przewyższa wytrzymałość zwykłych zpraw zacieranych.

Estetyka : barwiona w masie i dostępna w 150 kolorach RAL. 

Szybkość : Dzięki właściwości samopoziomowania się masy ResTech10, możliwe jest ułożenie 400 m2 posadzki w ciągu dwóch dni roboczych (łącznie z przygotowaniem).

Układanie posadzki epoksydowej odbywa się zawsze w  trzech etapach  :

  • Przygotowanie podłoża.

  • Zastosowanie  warstwy gruntowej.

  • Układanie posadzki..

Układanie posadzki powinno odywać się w temperaturze wynoszącej przynajmniej 12°C i maksymalnej wilgotności podłoża 3%.
Skład Formy dostawy

Zaprawa składa się z następujących składników  :

  • Komponent A : Czysta żywica epoksydowa.

  • Komponent B : Cyklo-alifatyczna dwuamina.
  • Wypełniacze:Odpowiednio dobrane kwarce.
  • Barwniki i dodatki.
  1. dostarczone i układane.

  2. W zestawach na ok. 41 m2.

  3. Pakowane w dużych ilościach. 

Wszystkie produkty mogą być przechowywane przynajmniej 1 rok w suchym pomieszczeniu i w temperaturze powyżej 15°C.

Właściwości
Kolor : 150 kolorów RAL-F3
Powierzchnia : Struktura powierzchniowa.
Grubość : 8 do10 mm – grubość 15 mm jest również możliwa.
Ciężar właściwy : 2,09 Kg/dm3 - ok.20 Kg/m2 przy grubości 10 mm.
Schnięcie: Wytrzymałość mechaniczna po 36 godz. przy 20°C.
Odporność chemiczna po 7 dniach przy 20 °C.
Wytrzymałość na zginanie: 34,50 N/mm2 (352 Kgf/cm2).
Wytrzymałość na nacisk: 72,40 N/mm2 (738 Kgf/cm2).
Wytrzymałość na rozciąganie: 14,60 N/mm2 (149 Kgf/cm2).
Wytrzymałość na ścieranie: 0,67 mm na 1000 m (Amsler).
Adhezja: Przewyższa kohezję  betonu.
Odporność chemiczna : Patrz na listę odporności chemicznej produktów ResTech.
Varianten

ResTech 10T : 5 mm – przeciwpoślizgowa dzięki strukturze powierzchniowej 
ResTech 5AS :
10 mm – epoksydowo- smołowa ze strukturą.

 

Uwagi :
Powyższe informacje zostały przygotowane zgodnie z naszymi najnowszymi badaniami. Wymienione powyżej produkty chemiczne powinny być stosowane zgodnie z przepisami i prawami obowiązującymi w danym miejscu,   odnoszącymi się do tego rodzaju produktów. W celu zapoznania sie ze szczegółami zastosowania tych produktów należy skorzystać z odpowiednich opisów technicznych lub zwrócić się do naszego działu technicznego.
 

Copyright © 1999-2000 resin-floors.com All rights reserved.